Kinh tế - Công nghệ


'Áp thuế 10% đối với đồ uống có đường là thực tiễn không phổ biến'
  • 11:35
  • |
  • 05-07-2018
"Thực tế cho thấy việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên đồ uống có đường không giảm được tỷ lệ béo phì và đái tháo đường trong dân chúng trong khi lại gây ra những tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội"

Đề xuất