Kinh tế - Công nghệ


‘Bài toán’ đỗ xe ôtô tại các đô thị Việt Nam - Lời giải từ Tokyo
  • 10:36
  • |
  • 25-06-2018
Tại Nhật Bản, khi xin cấp đăng ký ôtô, chủ phương tiện phải có giấy chứng nhận về việc sở hữu nơi đỗ ôtô - đây được xem là chế tài cơ sở, là cột trụ quan trọng cho việc giải quyết bài toán đỗ xe.

Đề xuất