Kinh tế - Công nghệ


“Bóng ma lạm phát” đang đe dọa nền kinh tế Trung Quốc?
  • 13:48
  • |
  • 21-03-2021
Có thể dự đoán rằng một khi áp lực lạm phát gia tăng, Trung Quốc sẽ phải điều chỉnh các chính sách then chốt như chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Đề xuất