'Bùa hộ mệnh' của Thủ tướng Trudeau trong cuộc tổng tuyển cử Canada
  • 18:28
  • |
  • 29-07-2019
Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây, 31% người dân Canada tin tưởng Thủ tướng Justin Trudeau sẽ làm tốt hơn các ứng cử viên khác trong việc thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019