Thế giới


'Chiến tranh giữa các vì sao' phiên bản Mỹ và Trung Quốc
  • 10:57
  • |
  • 28-05-2021
Những chính sách của Tổng thống Biden đã bắt đầu cho thấy khuynh hướng sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong một số vấn đề, và khí hậu là một trong những vấn đề hiếm hoi đó.

Đề xuất