''Công cụ yểm trợ'' thủ tướng Canada trên trường quốc tế
  • 17:54
  • |
  • 25-02-2020
Thủ tướng Canada Justin Trudeau muốn sử dụng vấn đề Venezuela để yểm trợ cho tầm nhìn của Canada trên trường quốc tế.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019