Thế giới


'Cuộc chơi lớn' của New Delhi tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 06:03
  • |
  • 03-05-2019
Các nước tại Đông Bắc Á và Đông Nam Á trên Thái Bình Dương được coi là các nhân tố hỗ trợ phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và là động lực trong chính sách “Hành động Hướng Đông" của Ấn Độ.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018