Kinh tế - Công nghệ


'Hột vịt' Ba Huân hiểu lầm ngôn ngữ: Hợp đồng không dựa trên cảm xúc
  • 08:41
  • |
  • 09-08-2018
Sự “ồn ào” vượt cấp như vụ việc của "Ba Huân" có thể thành tiền lệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và có thể gây ra những ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như môi trường đầu tư trong nước.

Đề xuất