Kinh tế - Công nghệ


'Ít có khả năng xảy ra khủng hoảng kinh tế chu kỳ 10 năm'
  • 09:43
  • |
  • 02-07-2018
Các cuộc khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ 10 năm trước đây chủ yếu bắt nguồn từ khu vực tài chính tiền tệ và bất động sản. Tuy nhiên, tình hình 2 khu vực này ở Việt Nam vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Đề xuất