Kinh tế - Công nghệ


'Liên minh ma quỷ' giữa tham nhũng và tội phạm có tổ chức ở Bắc Phi
  • 08:24
  • |
  • 26-05-2019
Tình trạng tham nhũng ở Bắc Phi không chỉ là mối đe dọa đối với nền kinh tế mà còn cả với sự an toàn và an ninh của nhà nước và người dân.

Đề xuất