Kinh tế - Công nghệ


'Liệu pháp' tiền tệ có đủ để kích thích tăng trưởng trong mùa dịch?
  • 14:00
  • |
  • 01-03-2020
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các nhà đầu tư đã tự an ủi với suy nghĩ rằng nếu COVID-19 làm giảm hoạt động kinh tế toàn cầu, thì các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải giảm tỷ lệ lãi suất hơn nữa.

Đề xuất