Kinh tế - Công nghệ


'Liều thuốc giải' cho sự bất định của thị trường dầu mỏ
  • 08:01
  • |
  • 12-09-2019
Giới phân tích cho rằng việc Hoàng tử Abdul Aziz bin Salman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng năng lượng Saudi Arabia có thể là “liều thuốc giải” trong thời điểm không chắc chắn này của thị trường dầu mỏ.

Đề xuất