Thế giới


'Miếng bánh Syria' trong giai đoạn đầu tư và tái thiết thời hậu chiến
  • 19:17
  • |
  • 01-11-2019
Cần bao nhiêu tiền cho việc tái thiết đất nước vẫn là câu hỏi khó vào thời điểm hiện nay. Chính quyền Syria, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia độc lập đưa ra những con số rất khác nhau.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018