Kinh tế - Công nghệ


'Nhổ neo' những con tàu nằm bờ không mong muốn: Cách nào?
  • 11:38
  • |
  • 22-11-2018
Theo đại biểu của tỉnh Cà Mau, có rất nhiều khó khăn cản bước ngư dân vươn ra biển lớn và cần những giải pháp căn cơ để những con tàu không còn cảnh nằm bờ...

Đề xuất