Thế giới


'Nước Anh toàn cầu' đã ở đâu khi Taliban kiểm soát Afghanistan?
  • 17:24
  • |
  • 09-09-2021
Việc rút quân khỏi Afghanistan, nơi trong số các đồng minh, Anh là nước đóng góp lớn nhất cho sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu, đã bộc lộ sự phụ thuộc hoàn toàn của London vào Washington.

Đề xuất