Chính trị - Xã hội


'Phí đường bộ chưa nằm trong danh mục chuyển sang giá dịch vụ'
  • 15:03
  • |
  • 24-05-2018
Theo đại biểu Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, việc đổi tên “thu phí” sang “thu giá” tại các trạm BOT cần được Quốc hội cho phép.
Từ khóa:Phí BOT, Thu giá BOT, Thu phí, Thu giá, Trạm BOT, Phí đường bộ, Bộ Giao thông vận tải, Quốc hội khóa XIV, Nhà đầu tư, Luật phí và lệ phí, Tin tức, Tin tức mới nhất, Tin tức 24h, Tin tức mới nhâ

Đề xuất