Kinh tế - Công nghệ


"Suy giảm chu kỳ là khó tránh khỏi với nền kinh tế mở như Việt Nam"
  • 09:35
  • |
  • 16-08-2018
Chuyên gia kinh tế cho rằng sự suy giảm mang tính chu kỳ là khó tránh khỏi đối với một nền kinh tế mở như Việt Nam. Chính phủ đang tiếp tục kiên định các giải pháp tích cực để vượt qua chu kỳ này.

Đề xuất