Chính trị - Xã hội


'Tại sao lại không nghĩ đến việc Bamboo Airways xuất khẩu phi công?'
  • 10:08
  • |
  • 29-07-2019
Dự kiến, cuối năm 2020, Bamboo Airways sẽ có các mô hình buồng lái SIM kết hợp với mua máy bay huấn luyện để đào tạo khép kín phi công ngay tại Việt Nam.

Đề xuất