Kinh tế - Công nghệ


“Thuế tối thiểu toàn cầu” của G7: Cuộc đua giữa "Tom và Jerry"
  • 14:14
  • |
  • 18-06-2021
Bằng cách loại bỏ một số cách hút lời thông qua các “thiên đường thuế,” kế hoạch thuế tối thiểu toàn cầu của G7 có thể bổ sung một số chiến lược tránh trốn thuế vốn được doanh nghiệp sử dụng rộng rãi.

Đề xuất