'Thuốc đắng giã tật' đối với ngành du lịch của châu Âu
  • 06:56
  • |
  • 09-08-2020
Trên khắp Lục địa Già, ngành "công nghiệp không khói" từng là “chiếc xương sống” của nền kinh tế châu lục đã phải đối mặt với thách thức không thể lớn hơn.

Đề xuất


Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019