Thế giới


20 năm sau sự kiện 11/9: Mối đe dọa nhìn từ Singapore
  • 12:57
  • |
  • 17-09-2021
Sự kiện 11/9 đã cho thấy xã hội Singapore bị chia rẽ khủng khiếp như thế nào và Singapore phải thận trọng như thế nào khi đưa ra bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh với chính sách về sắc tộc, tôn giáo.

Đề xuất