Kinh tế - Công nghệ


30 năm thu hút FDI: Công nghệ vẫn nằm trong 'vùng trũng kinh niên'
  • 17:17
  • |
  • 04-10-2018
Công nghệ và sáng tạo tại Việt Nam vẫn trong tình trạng 'vùng trũng kinh niên,' minh chứng từ các mức xếp hạng thấp, kéo dài nhiều năm trong sơ đồ cạnh tranh các quốc gia.

Đề xuất