Kinh tế - Công nghệ


3SI có phải là câu trả lời của EU dành cho BRI của Trung Quốc?
  • 14:59
  • |
  • 27-11-2020
Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, 3SI giống như câu trả lời của Trung Âu dành cho sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc, một trong những sáng kiến đang tìm cách “thâm nhập” vào khu vực này.

Đề xuất