Chính trị - Xã hội


45.000 người có HIV chưa tiếp cận điều trị bằng thuốc ARV
  • 15:43
  • |
  • 30-11-2018
Hiện cả nước có 209.000 người ‘có H’ còn sống, tuy nhiên chỉ quản lý được 175.000 người, trong đó mới đang điều trị bằng huốc kháng HIV (thuốc ARV) cho 130.000 người.

Đề xuất