Thế giới


5 điểm đáng lưu ý từ Diễn đàn hợp tác “Vành đai và Con đường” lần hai
  • 15:56
  • |
  • 23-04-2019
Là nước chủ nhà của diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường lần hai, Trung Quốc trước sau như một kiên trì nguyên tắc cùng trao đổi, cùng xây dựng và cùng hưởng.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018