Thế giới


7 ưu tiên chiến lược của NATO trong tương lai
  • 11:04
  • |
  • 23-04-2019
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đặt ra 7 ưu tiên chiến lược cho những năm tới nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và nâng cao khả năng phối hợp, tổ chức lực lượng.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018