Chính trị - Xã hội


80% sự cố mất an toàn hàng không liên quan đến con người
  • 07:58
  • |
  • 20-05-2018
Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 70-80% sự cố hàng không liên quan đến yếu tố con người.

Đề xuất