Kinh tế - Công nghệ


Ai chịu tổn thất lớn nhất khi Trung Quốc 'khát' tiền mặt?
  • 17:50
  • |
  • 02-08-2020
Sự thiếu hụt tiền mặt của Trung Quốc có thể khiến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trở nên xấu đi và những người thuộc tầng lớp nghèo nhất ở các quốc gia sẽ phải hứng chịu tổn thất lớn nhất.

Đề xuất