Kinh tế - Công nghệ


Algeria sẽ đối mặt với khủng hoảng kinh tế trong năm 2019?
  • 10:42
  • |
  • 01-02-2019
Theo ICG, chính quyền Algeria đang đi trên các "vỏ trứng". Nếu họ không làm gì, nền kinh tế quốc gia sẽ tiếp tục phụ thuộc vào doanh thu từ dầu, điều đó có nghĩa là sẽ không ổn định.

Đề xuất