Thế giới


Âm mưu của Mỹ làm chệch hướng sứ mệnh của WHO?
  • 15:27
  • |
  • 27-05-2020
WHO đang tập trung vào nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt nhằm hỗ trợ các nước trên khắp thế giới chống dịch bệnh hiệu quả. Việc Mỹ âm mưu làm chệch hướng tiến trình này là điều khó có thể chấp nhận được.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018