Kinh tế - Công nghệ


Ấn Độ: Cần một lời giải cho bài toán về tiếp nhận dòng vốn FDI
  • 15:10
  • |
  • 28-03-2021
Đã đến lúc Ấn Độ học tập kinh nghiệm của Mỹ và phương Tây và ban hành một quy chế được thiết kế đặc biệt để kiểm tra an ninh quốc gia đối với FDI chiến lược.

Đề xuất