Kinh tế - Công nghệ


Ấn Độ - nhịp cầu nối những tham vọng kinh tế Đức
  • 15:50
  • |
  • 24-09-2021
Chuyên gia Gulshan Sachdeva thuộc Đại học Jawaharlal Nehru cho rằng: "Ấn Độ sẽ mang lại sự cân bằng phù hợp cho các mối quan hệ của Đức hoặc các mối quan hệ của châu Âu ở châu Á."

Đề xuất