Kinh tế - Công nghệ


Ấn Độ 'nóng ruột' trước bước tiến về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc
  • 12:19
  • |
  • 29-11-2019
Dưới góc nhìn của Ấn Độ, trọng điểm chiến lược của Trung Quốc tập trung vào việc nâng cao tầm ảnh hưởng của AI đã có những ẩn ý an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Đề xuất