Kinh tế - Công nghệ


Ấn Độ và Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
  • 09:56
  • |
  • 16-11-2018
Vẫn có những hy vọng rằng RCEP sẽ được ký kết năm 2019, song Ấn Độ chỉ có thể thông qua RCEP sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019 khi Thủ tướng Narendra Modi tìm cách cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa.

Đề xuất