Kinh tế - Công nghệ


An ninh năng lượng - Điểm tử huyệt của nền kinh tế Campuchia
  • 08:45
  • |
  • 01-11-2019
Campuchia cần triển khai chiến lược hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong tất cả các lĩnh vực bằng cách tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo như năng lượng Mặt Trời, gió...

Đề xuất