Kinh tế - Công nghệ


Anh đề nghị gia nhập CPTPP và dự báo quan hệ thương mại Việt-Anh
  • 09:44
  • |
  • 08-02-2021
Đứng về góc độ chính sách thương mại thì giá trị mà Anh có được khi gia nhập CPTPP là gia nhập nhóm những nước có "quan điểm tương tự" về tự do thương mại với Anh.

Đề xuất