Thế giới


Ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ ngày càng trở nên suy yếu
  • 12:57
  • |
  • 24-12-2019
Những ảnh hưởng toàn cầu đang suy yếu của Mỹ đang vẽ lại bản đồ địa chính trị, mở đường cho hai đối thủ mạnh nhất của Washington là Nga và Trung Quốc tăng cường phạm vi ảnh hưởng tới nhiều quốc gia.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018