Kinh tế - Công nghệ


Ảnh hưởng về mặt thương mại từ động thái luận tội Tổng thống Trump
  • 07:46
  • |
  • 02-10-2019
Việc Tổng thống Trump bị luận tội sẽ khó tránh được khả năng ảnh hưởng tới tính toán của các bên về đàm phán thương mại song phương Mỹ-Trung.

Đề xuất