Kinh tế - Công nghệ


Anh thu được lợi ích gì từ thỏa thuận G7 về áp thuế doanh nghiệp?
  • 14:48
  • |
  • 14-06-2021
Anh hy vọng sẽ thu thêm thuế từ các công ty đa quốc gia và đảm bảo rằng những "gã khổng lồ" công nghệ sẽ cạnh tranh công bằng với các công ty trong nước sau thỏa thuận lịch sử này.

Đề xuất