Kinh tế - Công nghệ


Áp lực tăng trưởng kinh tế ngày càng đè nặng lên Trung Quốc
  • 08:51
  • |
  • 08-11-2018
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực tìm cách cân bằng giữa tăng trưởng và giảm rủi ro được đặt ra do tác dụng quá mức của các biện pháp thúc đẩy kinh tế.

Đề xuất