Kinh tế - Công nghệ


Apple sẽ phải làm gì để duy trì thành công trong tương lai?
  • 16:50
  • |
  • 03-09-2018
Trong những năm gần đây, Apple không thực sự bán được nhiều sản phẩm so với trước đây, thay vào đó, nguồn thu của hãng đang dần dịch chuyển sang các khoản phí thu được từ các dịch vụ trực tuyến.

Đề xuất