Thế giới


ASEAN cần những bước đi táo bạo mới để thành công trong tương lai
  • 08:03
  • |
  • 06-03-2019
ASEAN đang đối mặt với nhiều tình huống hoàn toàn khác với những gì từng trải qua trước đây, điều này đòi hỏi ASEAN phải có cách tiếp cận chủ động hơn trong các chiến lược hội nhập quốc tế và khu vực.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018