Kinh tế - Công nghệ


ASEAN có thể vượt qua "mùa gió chướng" kinh tế bằng cách nào?
  • 07:56
  • |
  • 18-02-2019
Việc Fed tăng thêm lãi suất có thể thúc đẩy các nước Đông Nam Á rút vốn trong bối cảnh các nhà đầu tư muốn chuyển tiền để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở Mỹ.

Đề xuất