Kinh tế - Công nghệ


ASEAN và dự án đồng tiền chung châu Á, liệu có thành hiện thực?
  • 08:27
  • |
  • 05-08-2019
ASEAN đang phối hợp tiến tới thúc đẩy một hệ thống thanh toán cho hoạt động thương mại khu vực trong bối cảnh nền kinh tế số trở thành một động lực quan trọng tiếp theo cho tăng trưởng kinh tế.

Đề xuất