Thế giới


ASEAN và vai trò trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan
  • 08:39
  • |
  • 01-11-2018
ASEAN đang chứng kiến sự mở rộng của bạo lực giáo phái, những kẻ thù như IS không ngừng phát triển, bởi vậy các quốc gia nên hành động để kích hoạt các sáng kiến chung về chống chủ nghĩa cực đoan.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018