Thế giới


AUKUS và bài toán an ninh năng lượng của Trung Quốc
  • 15:14
  • |
  • 13-10-2021
Trong ngắn hạn, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm trả đũa Australia vì tham gia AUKUS có thể chỉ thành công trong việc khắc phục một điểm yếu nhưng lại để lộ ra điểm yếu khác.

Đề xuất