Thế giới


Australia tham gia tập trận Malabar: Bộ Tứ 'được quân sự hóa'?
  • 14:52
  • |
  • 27-10-2020
Việc Australia quyết định gia nhập cuộc tập trận Malabar cùng với ba thành viên còn lại của Bộ Tứ có ý nghĩa quan trọng trong việc tiến tới một Bộ Tứ "được quân sự hóa."

Đề xuất