Thế giới


Ba giả thuyết về thời điểm Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện
  • 16:57
  • |
  • 14-01-2021
Hạ viện Nhật Bản sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 21/10 tới và hiện có 3 giả thuyết cho rằng Hạ viện sẽ bị giải tán vào tháng Ba, tháng Sáu hoặc tháng Chín tới.

Đề xuất