Kinh tế - Công nghệ


Ba lý do thế giới chưa sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng tài chính mới
  • 08:21
  • |
  • 17-10-2018
Cả châu Á lẫn mạng lưới tài chính toàn cầu đều chưa sẵn sàng đương đầu với một cuộc khủng hoảng mới. Thông điệp mà các nhà hoạch định chính sách đưa ra là giờ cần củng cố an toàn tài chính toàn cầu.

Đề xuất