Kinh tế - Công nghệ


Ba lý do Trung Quốc từ bỏ thỏa thuận thương mại với Mỹ
  • 14:53
  • |
  • 17-05-2019
Có ba lý do được đưa ra để giải thích cho sự từ chối thỏa thuận của Trung Quốc, trong đó lý do đầu tiên là việc Mỹ muốn giữ một số thuế quan và từ chối bãi bỏ tất cả thuế quan.

Đề xuất